Structural Health Monitoring Zeeland. REACT-EU project

Er is in Zeeland een groot probleem wat betreft achterstallig onderhoud van civieltechnische infrastructuur, zoals kades, bruggen en sluizen. Tot dit inzicht zijn Walhout Projects, Ingenieursbureau Walhout Civil en Urban Heroes gekomen.

De hiernavolgende problemen doen zich voor:

  • De klassieke manier om de gezondheid van een civieltechnische constructie in kaart te brengen is enorm arbeidsintensief.
  • Elk jaar neemt de hoeveelheid kades dat ouder is dan de duur waarvoor ze zijn ontworpen toe. Kades zijn ontworpen voor 50 jaar.
  • Steeds vaker wordt er naast bestaande kades gebouwd of gegraven hierdoor ontstaan er trillingen en verzakkingen wat schade kan veroorzaken.
  • De stikstof en CO2 regelingen maken onderhoud en vervanging van kadeconstructies complexer en daarmee ook duurder.
  • De manier van inspectie die nu wordt ingezet is een momentopname.

Het Zeeuwse consortium dat bestaat uit Walhout Projects, Walhout Civil en Urban Heroes. Wil in samenwerking met Zeeuwse bedrijven, World Class Maintenance, Kennis & Innovatie netwerk Maintenance Proces Industry en Campus Zeeland haar brede civieltechnische en digitale kennis inzetten voor de kentering van reactief onderhoud naar voorspelbaar en proactief onderhoud.

Dit zal worden gerealiseerd met behulp van een digitale slimme monitoring methode die beter betaalbaar is voor opdrachtgevers dan de gebruikelijke methoden. Daarbij zal deze methode geen acute verrassingen opleveren en maakt het onderhoud van de constructies planbaar en begrootbaar. Want meten is weten. Bovendien is bij de Structural Health Monitoringsmethode (afgekort als SHM) een zeer beperkte inzet van schaars personeel nodig. En na aanleg en inregeling van SHM kan de monitoring vanuit kantoor, digitaal plaatsvinden.

Het doel

Het doel van het consortium is het ontwikkelen, valideren en valoriseren van een enabled monitoringssyteem dat bestaat uit:

  • Koppeling van elektropotentiaal-, temperatuur- en tilt-sensoren.
  • Online monitoringssysteem met big data analyse uit het gekoppeld sensorensysteem.
  • Koppeling meetdata aan faalmechanisme met intelligente voorspellende modellen.
  • Presentatie data en modellen aan gebruikers door middel van een online dashboard.

REACT-EU

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie steunt het consortium met REACT-EU subsidie. REACT-EU is een directe reactie van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie. De Europese Unie stelt extra middelen beschikbaar voor economisch herstel van de regio’s.